Sellerihaven i Bullerup ved Agedrup

Lodtrækning om reservation af lejemål

Hvorfor lodtrækning
Årsagen til at lejemålene tildeles ved lodtrækning er, at der er rigtig mange interessede. Og når det er situationen oplever vi, at lodtrækning er den mest sympatiske måde, at tildele lejemålene på, fremfor “først til mølle”-princippet eller nummereret venteliste.

Sådan deltager du
Du skal udfylde og indsende nedenstående formular med oplysninger om de personer, der skal indgå i lejeaftalen. Er du alene om lejeforholdet, skal du kun udfylde og indsende dine egne oplysninger under “Lejer 1”. Hvis I er to om lejeforholdet udfyldes “Lejer 2” ligeledes. Derudover skal du under “Vælg lejemål” angive, hvilke lejemål du/I ønsker at deltage i lodtrækningen om.

Forøg dine chancer
Du har mulighed for at vælge op til 6 forskellige prioriteter for et lejemål. Jo flere du vælger jo flere lodtrækninger deltager du i. Du kan dog kun deltage i én lodtrækning pr. lejemål. Hvis du ønsker at forøge dine chancer yderligere for at få tilbudt et lejemål i bebyggelsen, kan du med fordel benytte valget “Jeg ønsker et vilkårligt hus”.

Deltag senest den 26. februar 2021 kl 12.00
Formularen skal udfyldes og indsendes senest fredag den 26. februar 2021 kl. 12.00. Vi vil herefter danne os et overblik over alle indkomne formularer, og derefter gennemføre lodtrækningen. Resultatet af lodtrækningen meddeles i uge 9.

Vær velovervejet
Vi er meget seriøse om udlejningsarbejdet, hvilket vi også forventer du er. Så deltag kun hvis du vitterligt ønsker et lejemål i bebyggelsen.

Vurdering af dig som lejer
Vi foretager en vurdering af dig som lejer, hvor vi bl.a. undersøger, om du er registreret i RKI, da det desværre ikke er muligt at indgå lejeforhold, hvis du er registreret. Vi ser også på andre forhold, såsom om lejemålet reelt svarer til dit behov. Hvis vi godkender dig som lejer, tilbydes du at indgå lejeforholdet.

Reservation
Vinder du lodtrækningen og tilbydes du at reservere lejemålet skal du betale kr. 5.000 som reservationsbeløb. Beløbet fratrækkes depositummet, der skal betales ved indgåelse af bindende lejekontrakt, jf herunder. I det tilfælde, du ophæver reservationen og ikke ønsker at leje lejemålet alligevel, refunderes kr. 4.000,-

Åbent hus og bindende lejekontrakt
Du skal selvfølgelig have mulighed for at se lejemålet, bebyggelse og evt. møde dine kommende naboer inden der indgås endelig lejekontrakt. Derfor vil vi i april 2021 gennemføre et Åbent hus-arrangement eller en personlig fremvisning. Umiddelbart herefter indgås bindende lejekontrakt, hvor depositum og forudbetalt leje skal betales umiddelbart herefter.

Held og lykke

Lodtrækningen er lukket for deltagelse

Ønsker du at komme på interesselisten, kan du udfylde formularen nederst på projektsiden her

Menu